BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fortis’ten kamu çalışanına 5 bin YTL kredi

Fortis’ten kamu çalışanına 5 bin YTL kredi

For­tis, ka­mu ça­lı­şan­la­rı­na ö­zel ye­ni bir na­kit k­re­di kam­pan­ya­sı dü­zen­li­yor.For­tis, ka­mu ça­lı­şan­la­rı­na ö­zel ye­ni bir na­kit k­re­di kam­pan­ya­sı dü­zen­li­yor. Kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de For­tis, ka­mu per­so­ne­li­ne 5 bin YTL’ye ka­dar na­kit k­re­di­yi, 36 ay va­de ve ge­ri ö­de­me­ler­de bir ay er­te­le­me a­van­ta­jı i­le su­nu­yor. Kam­pan­ya­nın ö­zel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı ve yıl­ba­şı a­lış­ve­ri­şi ön­ce­sin­de ka­mu ça­lı­şan­la­rın­dan bü­yük il­gi gör­me­si bek­le­ni­yor. Na­kit k­re­di kam­pan­ya­sı 2008 yı­lı so­nu­na ka­dar sü­re­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT