BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şizofreni hastaları serada şifa buluyor

Şizofreni hastaları serada şifa buluyor

Adana’da yeni başlatılan bir uygulama ile şizofreni hastaları, seralarda sebzeleri kendi elleriyle ekip, kendileri yetiştiriyorAdana’da yeni başlatılan bir uygulama ile şizofreni hastaları, seralarda sebzeleri kendi elleriyle ekip, kendileri yetiştiriyor Ada­na Ek­rem Tok Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si bün­ye­sin­de kro­nik ruh sağ­lı­ğı has­ta­la­rı­na yö­ne­lik hiz­met ve­ren Gün­düz Has­ta­ne­si­’n­de oluş­tu­ru­lan se­ra­lar­da ça­lı­şan has­ta­lar, do­ma­tes, sa­la­ta­lık, bi­ber, di­ğer seb­ze ve mey­ve­ler ile çi­çek ye­tiş­ti­ri­yor. Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Dr. Bü­lent De­mir­bek, “Bu se­ra­lar­da ça­lı­şan has­ta­lar, do­ma­tes, sa­la­ta­lık, bi­ber ve di­ğer seb­ze ve mey­ve­ler ile çi­çek ye­tiş­ti­ri­yor­. Uğ­raş te­da­vi­si en az ilaç ka­dar olum­lu et­ki ya­pı­yo­r” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT