BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ra­van şir­ket­ler­le u­sul­süz k­re­di al­dı­lar

Pa­ra­van şir­ket­ler­le u­sul­süz k­re­di al­dı­lar

Zey­tin­bur­nu’n­da, kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler a­ra­cı­lı­ğıy­la u­sul­süz o­la­rak k­re­di al­dık­la­rı ban­ka­la­rı ve o­to­mo­bil ki­ra­la­ma fir­ma­la­rı­nı za­ra­ra uğ­rat­tık­la­rı ö­ne sü­rü­len 4 ki­şi ya­ka­lan­dı.Zey­tin­bur­nu’n­da, kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler a­ra­cı­lı­ğıy­la u­sul­süz o­la­rak k­re­di al­dık­la­rı ban­ka­la­rı ve o­to­mo­bil ki­ra­la­ma fir­ma­la­rı­nı za­ra­ra uğ­rat­tık­la­rı ö­ne sü­rü­len 4 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bu ki­şi­le­rin ü­zer­le­rin­de ve bu­lun­duk­la­rı ad­res­ler­de ya­pı­lan a­ra­ma­lar­da, çok sa­yı­da sah­te kim­lik, bel­ge ve do­kü­man­lar e­le ge­çi­ril­di. Şüp­he­li­le­rin, Ba­kır­köy’de pa­ra­van o­la­rak kur­duk­la­rı şir­ket­te ça­lı­şı­yor gös­ter­dik­le­ri ba­zı ki­şi­le­rin yar­dı­mıy­la ve dü­zen­le­nen sah­te bel­ge­ler­le lüks a­raç­lar ki­ra­la­dık­la­rı, ay­rı­ca ken­di­le­ri­ni iş a­da­mı o­la­rak gös­te­rip yi­ne sah­te bel­ge­ler­le ban­ka­lar­dan yük­lü mik­tar­da k­re­di al­dık­la­rı tes­pit e­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT