BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ba­dan ze­hir­len­di sec­de­de can ver­di

So­ba­dan ze­hir­len­di sec­de­de can ver­di

Na­maz kı­lar­ken kö­mür so­ba­sın­dan sı­zan gaz­dan ze­hir­le­nen yaş­lı ka­dın ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, eşi has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.> Ok­tay Öz­den ES­Kİ­ŞE­HİR İHA Na­maz kı­lar­ken kö­mür so­ba­sın­dan sı­zan gaz­dan ze­hir­le­nen yaş­lı ka­dın ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, eşi has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Os­man­ga­zi Ma­hal­le­si Mu­zaf­fer So­kak­ta otu­ran Şük­ri­ye Ya­rar (80) ile eşi Sa­it Ya­rar (82), kö­mür so­ba­sın­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­len­di. Kom­şu­la­rı öğ­le sa­at­le­rin­de eve gir­dik­le­rin­de Şük­ri­ye Ya­rar’ın sec­ca­de üze­rin­de ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı. Ya­tak­ta bu­lu­nan ve ya­şa­dı­ğı an­la­şı­lan Sa­it Ya­rar ise, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alın­dı. Yaş­lı ada­mın sağ­lık du­ru­mu­nun cid­di ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT