BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes unvan sildi 91-84

Efes unvan sildi 91-84

Av­ru­pa Li­gi’nde ar­ka ar­ka­ya dar­be­ler alan Efes, lig­de na­mağ­lup G.Sa­ray’ı 91-84 ye­ne­rek mo­ral bul­du.KÖ­TÜ BAŞ­LA­DI İYİ Bİ­TİR­Dİ Av­ru­pa Li­gi’nde ar­ka ar­ka­ya dar­be­ler alan Efes, lig­de na­mağ­lup G.Sa­ray’ı 91-84 ye­ne­rek mo­ral bul­du. Ma­ça iyi baş­la­yan G.Sa­ray, Cü­neyt ve Gra­ves’in üç­lük­le­riy­le 12-3 öne geç­ti. Er­gin Ata­man’ın Ka­ki­ou­zis-Ka­ya de­ği­şik­li­ği Efes’in oyu­nu den­ge­le­me­si­ni sağ­la­dı ve ilk çey­rek 26-21 G.Sa­ray le­hi­ne ge­çil­di. İkin­ci pe­ri­yod­da Vu­ja­nic’le öne ge­çen (28-26) Efes’e, Cü­neyt’le kar­şı­lık ve­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, so­yun­ma oda­sı­na 45-43 ön­de dön­dü. İkin­ci ya­rı­da ma­ça ağır­lı­ğı­nı ko­yan Efes, Thorn­ton, Smith ve Shum­pert’le 13-2’lik se­ri ya­ka­la­dı ve 3. çey­rek so­nun­da 11 sa­yı­lık far­ka ulaş­tı: 66-55. Son bö­lüm­de far­kı 16 sa­yı­ya çı­ka­ran (71-55) la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, ka­lan sü­re­de G.Sa­ray’ın ken­di­si­ne yak­laş­ma­sı­na izin ver­me­di ve sa­lon­dan 91-84 ga­lip ay­rıl­dı. Li­gin di­ğer maç­la­rın­da ise şu so­nuç­lar alın­dı: Sel­çuk Üni­ver­si­te­si-Er­de­mir: 74-73, An­tal­ya-Ko­lej­li­ler: 99-80, Darüşşafaka-Kepez:75-54. ­SA­LON: Ay­han Şa­henk ­HA­KEM­LER: Re­cep An­ka­ra­lı *** Za­fer Yıl­maz *** Zi­ya Ö­zor­hon *** G.SA­RAY: Er­dem * 2 Zi­zic * Cü­neyt *** 19 Hü­se­yin Be­şok ** 4 Mi­lo­je­vic ** 13 Gu­ro­vic *** 15 G­ra­ves *** 26 Ce­mal Nal­ga * 5 E­FES: S­mith *** 18 S­hum­pert *** 15 T­horn­ton **** 22 Ke­rem ** 11 Vu­ja­nic ** 10 Ka­ya ** 9 Ka­ki­o­u­zis * 2 En­gin * 2 Si­nan * En­der ** 2 İLK YA­RI: 45-43 G.Sa­ray le­hi­ne ­PE­Rİ­YOT­LAR; 26-21, 19-22, 10-23, 29-25
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT