BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­bi F.Bah­çe’nin

Der­bi F.Bah­çe’nin

Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi ma­çı­nı G.Sa­ray’ı 66-58 ye­nen F.Bah­çe ka­zan­dı.Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi ma­çı­nı G.Sa­ray’ı 66-58 ye­nen F.Bah­çe ka­zan­dı. Çı­kan olay­lar yü­zün­den kar­şı­laş­ma za­man za­man du­rur­ken, ha­kem son 30 sa­ni­ye ka­la so­yun­ma oda­sı­na gir­di. Ma­çı baş­tan so­na ön­de gö­tü­ren F.Bah­çe, sa­lon­dan 66-58 ga­lip ay­rı­la­rak ye­nil­mez­lik un­va­nı­nı sür­dür­dü. Gü­nün di­ğer ma­çın­da ise Mer­sin Be­le­di­ye, Bur­ha­ni­ye’yi 84-72 yen­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT