BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ucuz ev kuyruğu

Ucuz ev kuyruğu

Evi olmayanlar için yapılacak ucuz ko­nutlardan almak isteyen İs­pan­yol­lar, ça­dır­lar­da uyu­ya­rak yak­tık­la­rı ateş­le ısın­dı.Evi olmayanlar için yapılacak ucuz ko­nutlardan almak isteyen İs­pan­yol­lar, ça­dır­lar­da uyu­ya­rak yak­tık­la­rı ateş­le ısın­dı. İs­pan­ya’nın Fu­en­lab­ra­da ken­tin­de halk, ev almak için sokakta yatıyor Yap­tı­ğı in­şa­at­la­rı ma­li­yet fi­ya­tı­na sa­de­ce ih­ti­ya­cı olan­la­ra sat­ma­sıy­la ta­nı­nan Jo­se Mo­re­no’nun yap­ma­yı va­det­ti­ği 2 bin ev için İs­pan­yol­lar se­fer­ber ol­du. 70 ile 90 met­reka­re ara­sın­da de­ği­şen ve fi­ya­tı 120 bin ile 162 bin euro ara­lı­ğın­da olan ev­ler­den edinmek is­te­yen halk, sı­ra almak için so­kak­ta sa­bah­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT