BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mes­lek li­se­le­ri­nin mev­cu­du ar­tı­yor

Mes­lek li­se­le­ri­nin mev­cu­du ar­tı­yor

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın (MEB), mes­lek li­se­le­ri­nin or­ta­öğ­re­tim­de­ki pa­yı­nı ar­tır­mak için yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­si­ni ver­di.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın (MEB), mes­lek li­se­le­ri­nin or­ta­öğ­re­tim­de­ki pa­yı­nı ar­tır­mak için yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­si­ni ver­di. 2002-2003 eği­tim dö­ne­min­de mes­lek li­se­le­rin­de 357 bin 938’i kız öğ­ren­ci ol­mak üze­re top­lam 981 bin 224 öğ­ren­ci eği­tim gö­rür­ken, bu sa­yı 2008-2009 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da 596 bin 809’u kız ol­mak üze­re 1 mil­yon 415 bin 516 öğ­ren­ci­ye ulaş­tı. Böy­le­ce mes­le­ki eği­ti­min or­ta öğ­re­tim­de­ki pa­yı yüz­de 43’e ulaş­mış ol­du. 2002-2003 eği­tim yı­lın­da mes­lek okul­la­rı­nın sa­yı­sı 3 bin 575 iken, bu­gün bu sa­yı 4 bin 602’ye ulaş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT