BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sev­gi­le­ri­ni ki­lit­le ga­ran­ti­ye al­dı­lar!

Sev­gi­le­ri­ni ki­lit­le ga­ran­ti­ye al­dı­lar!

Gü­ney Ko­re’nin baş­ken­ti Se­ul’de, bir­bi­ri­ni se­ven çift­ler il­ginç bir yön­tem­le aşk­la­rı­nı ko­ru­ma al­tı­na al­dı.Gü­ney Ko­re’nin baş­ken­ti Se­ul’de, bir­bi­ri­ni se­ven çift­ler il­ginç bir yön­tem­le aşk­la­rı­nı ko­ru­ma al­tı­na al­dı. Şeh­rin en yük­sek bi­na­la­rın­dan olan Se­ul Ku­le­si’nin te­ra­sı­na çı­kan çıl­gın genç­ler; de­ği­şik renk­ler­de bo­ya­dık­la­rı ve süs­le­dik­le­ri ki­lit­le­ri, kor­ku­luk­la­ra ta­ka­rak aşk­la­rı­nı ki­lit­le­di­ler. Bu il­ginç yo­la baş­vu­ran genç­ler, ki­lit­le­rin üze­ri­ne sev­gi­le­ri­ni ifa­de eden şi­ir­ler ve söz­ler yaz­ma­yı da ih­mal et­me­di...
Kapat
KAPAT