BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Köp­rü ve yol­lar 426 mil­yon YTL ge­tir­di

Köp­rü ve yol­lar 426 mil­yon YTL ge­tir­di

İs­tan­bul Bo­ğa­zi­çi köp­rü­le­ri ve pa­ra­lı oto­yol­lar­dan ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le 426 mil­yon 89 bin 720 bin YTL ge­lir el­de edil­di.İs­tan­bul Bo­ğa­zi­çi köp­rü­le­ri ve pa­ra­lı oto­yol­lar­dan ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le 426 mil­yon 89 bin 720 bin YTL ge­lir el­de edil­di. İs­tan­bul Bo­ğa­ziçi köp­rü­le­rin­den yı­lın 10 ayın­da 137 mil­yon 982 bin 891 YTL ge­lir sağ­lan­dı. Ay­nı dö­nem­de iş­let­me­de­ki 6 pa­ra­lı oto­yo­lun ge­li­ri ise 288 mil­yon 106 bin 829 YTL ol­du. 2008 yı­lın­da pa­ra­lı ge­çiş­ler­den el­de edi­le­cek top­lam ge­li­rin 500 mil­yon YTL’yi aş­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT