BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Somalili korsanlar bir gemiyi bıraktı diğerini kaçırdı

Somalili korsanlar bir gemiyi bıraktı diğerini kaçırdı

So­ma­li­li kor­san­lar, fid­ye al­dık­la­rı bir ge­mi­yi ser­best bı­rak­tı. Hint­li yet­ki­li­ler, için­de 18 Hint­li de­niz­ci­nin bu­lun­du­ğu kar­go ge­mi­si­nin, ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı.So­ma­li­li kor­san­lar, fid­ye al­dık­la­rı bir ge­mi­yi ser­best bı­rak­tı. Hint­li yet­ki­li­ler, için­de 18 Hint­li de­niz­ci­nin bu­lun­du­ğu kar­go ge­mi­si­nin, ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı. So­ma­li­li kor­san­lar, bir Ja­pon şir­ke­ti­ne ait, Pa­na­ma ban­dı­ra­lı ve için­de 23 ki­şi­lik mü­ret­te­ba­tı olan 20 bin ton­luk bir kar­go ge­mi­si­ni de ka­çır­mış­tı. Gü­ney Ko­re Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Chems­tar Ve­nus ad­lı ge­mi­nin mü­ret­te­ba­tı­nın 5 Gü­ney Ko­re­li ve 18 Fi­li­pin­li­’den oluş­tu­ğu kay­de­dil­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT