BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başkent’te direk dövdüler 0-0

Başkent’te direk dövdüler 0-0

19 Ma­yıs S­ta­dı, 16 Ka­sım 2008 >> HACETTEPE 0 U­laş 6 Or­han 619 Ma­yıs S­ta­dı, 16 Ka­sım 2008 >> HACETTEPE 0 U­laş 6 Or­han 6 A­mir Azmy 7 ­Te­li 6 ­Mu­rat 6 U­fuk Ars­lan 6 (Ser­kan dk.60) 4 ­To­zo 6 ­Ka­dir 4 ­Li­ka 4 (Ya­ku­bu dk.83) ? ­Sand­ro 4 (Su­kaj dk.73) 4 İb­ra­him 4 Er­cü­ment Ol­gay ­Ke­mal Yıl­dı­rım ­Ya­sin T.D. Er­do­ğan A­rı­ca >> G.ANTEP 0 ­Tol­ga­han 6 Em­rah 6 ­De­u­mi 6 ­Be­kir 6 I­van 6 ­Meh­met Yoz­gat­lı 6 (Ah­met A­rı dk.62) 4 ­Mu­rat Cey­lan 6 ­Zu­ri­ta 4 Er­man 4 (M.Po­lat dk.85) ? E­du­ar­do 4 (Ol­can dk.75) 4 ­Ta­ba­ta 4 Mah­mut İs­ma­il ­Ha­kan ­Mus­ta­fa T.D. ­Nu­rul­lah Sağ­lam HA­KEM­LER: Ab­dul­lah Yıl­maz, Meh­met Kı­sal, Ser­han Mal­koç
Kapat
KAPAT