BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ça­ğı­rı­cı pi­lav gü­nün­de...

Ça­ğı­rı­cı pi­lav gü­nün­de...

Mah­mut­bey Se­la­nik­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yüz yıl­dır ara­lık­sız de­vam eden ‘Tür­be De­de Pi­lav Gü­nü”ne bin­ler­ce ki­şi ka­tıl­dı.Mah­mut­bey Se­la­nik­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yüz yıl­dır ara­lık­sız de­vam eden ‘Tür­be De­de Pi­lav Gü­nü”ne bin­ler­ce ki­şi ka­tıl­dı. Her yaş­tan yüz­ler­ce Mah­mut­bey­li­nin ime­ce usu­lü yap­tık­la­rı pi­lav gü­nü­ne, bin­ler­ce va­tan­daş ka­tı­la­rak bu ge­le­ne­ği de­vam et­tir­di. Uzun za­man Mah­mut­bey’de ya­şa­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı da ge­le­nek­sel pi­lav gü­nü­ne ka­tı­la­rak, va­tan­daş­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dı. Ço­cuk­lu­ğun­da da bu or­ga­ni­zas­yon­lar­da pi­lav da­ğıt­tı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Ça­ğı­rı­cı, bu ge­le­ne­ği yü­rü­ten Se­la­nik­li­ler Der­ne­ği’ne te­şek­kür et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT