BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­kan Ocak­lı DEFNEDİLDİ

Er­kan Ocak­lı DEFNEDİLDİ

Pan­kre­as kan­se­ri te­da­vi­si gör­dü­ğü Kar­tal Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­’n­de geç­ti­ği­miz gün ha­ya­tı­nı kay­be­den sa­nat­çı Er­kan Ocak­lı dün son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.> Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır İS­TAN­BUL İHA Pan­kre­as kan­se­ri te­da­vi­si gör­dü­ğü Kar­tal Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­’n­de geç­ti­ği­miz gün ha­ya­tı­nı kay­be­den sa­nat­çı Er­kan Ocak­lı dün son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Üs­kü­da­r’­da­ki İla­hi­yat Fa­kül­te­si Ca­mi­i’n­de dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tı­lan­lar, ca­mi av­lu­su­na sığ­ma­dı. Ocak­lı­’nın Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı olan ta­bu­tu, aşı­rı iz­di­ham yü­zün­den güç­lük­le ce­na­za ara­cı­na ko­nu­la­bil­di. Ocak­lı­’nın naa­şı da­ha son­ra Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı­’n­da top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT