BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatalak hastaya temizlik cihazı!

Yatalak hastaya temizlik cihazı!

İz­mir’de bir gi­ri­şim­ci, ya­ta­lak has­ta­la­rın al­tı­nın te­miz­len­me­si ve ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la ge­liş­tir­di­ği ci­haz için Türk Pa­tent Ens­ti­tü­sü’ne baş­vur­du.İz­mir’de bir gi­ri­şim­ci, ya­ta­lak has­ta­la­rın al­tı­nın te­miz­len­me­si ve ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la ge­liş­tir­di­ği ci­haz için Türk Pa­tent Ens­ti­tü­sü’ne baş­vur­du. TV prog­ram­la­rın­da ya­ta­lak has­ta­la­rın alt­la­rı­nın çok zor şart­lar­da te­miz­len­di­ği­ni gör­dü­ğü­nü ve ci­ha­zı bu­nun için ta­sar­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Sey­fet­tin Bar­las, ta­sar­la­dı­ğı ci­ha­zın ya­ta­lak bir has­ta­nın ba­kı­mı­nı 10 da­ki­ka­da ta­mam­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Bar­las, ci­ha­zı yak­la­şık 10 bin YTL’ye ma­l et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92394
  % 1.45
 • 5.2668
  % -1.46
 • 6.0209
  % -0.9
 • 6.6754
  % -1.12
 • 212.796
  % -0.83
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT