BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya ge­ri­le­di İMKB ta­kip et­ti

Dün­ya ge­ri­le­di İMKB ta­kip et­ti

Pi­ya­sa­lar, bü­yük umut bağ­la­dı­ğı G-20 top­lan­tı­la­rın­dan so­mut ka­rar ye­ri­ne tav­si­ye ka­ra­rı çık­ma­sı üze­ri­ne gev­şe­di.Pi­ya­sa­lar, bü­yük umut bağ­la­dı­ğı G-20 top­lan­tı­la­rın­dan so­mut ka­rar ye­ri­ne tav­si­ye ka­ra­rı çık­ma­sı üze­ri­ne gev­şe­di. ABD ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı, gün için­de ek­si yüz­de 4’le­re ka­dar ge­ri­le­dik­ten son­ra, yüz­de 0.2 ge­ri­le­me bek­le­nen ABD sa­na­yi üre­ti­mi­nin yüz­de 1.3 art­tı­ğı ha­be­ri, pi­ya­sa­la­ra mo­ral ver­di ve gün için­de ka­yıp­lar az da ol­sa azal­dı. An­cak İMKB’nin ka­pa­nış sa­ati­ne doğ­ru açı­lan ABD bor­sa­la­rı­nın ek­si­de açıl­ma­sı İMKB’de ka­pa­nı­şa doğ­ru dü­şü­şü hız­lan­dır­dı. Av­ru­pa’da ka­yıp­lar yüz­de 2.5’ler­de ka­lır­ken, İMKB yüz­de 5.42 ge­ri­le­ye­rek 24 bin 46 pu­an­dan ka­pan­dı. Do­lar 1.6300, eu­ro ise 2.0590 YTL’den ka­pan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT