BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İMKB’de­ki ya­ban­cı ­pa­yı yüz­de 5 a­zal­dı

İMKB’de­ki ya­ban­cı ­pa­yı yüz­de 5 a­zal­dı

Kriz­le bir­lik­te ya­ban­cı­la­rın İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı’nda­ki (İMKB) pa­yı da ge­ri­le­di. Mer­ke­zi Ka­yıt Ku­ru­lu­şu ve­ri­le­ri­ne gö­re ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın, 14 Ka­sım 2008 iti­ba­riy­le İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) kon­trol et­ti­ği pi­ya­sa de­ğe­ri, yıl­ba­şı­na gö­re yüz­de 72.34’ten yüz­de 67.21’e ge­ri­le­di.Kriz­le bir­lik­te ya­ban­cı­la­rın İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı’nda­ki (İMKB) pa­yı da ge­ri­le­di. Mer­ke­zi Ka­yıt Ku­ru­lu­şu ve­ri­le­ri­ne gö­re ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın, 14 Ka­sım 2008 iti­ba­riy­le İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) kon­trol et­ti­ği pi­ya­sa de­ğe­ri, yıl­ba­şı­na gö­re yüz­de 72.34’ten yüz­de 67.21’e ge­ri­le­di. Ya­ban­cı­la­rın sa­hip ol­duk­la­rı his­se­le­rin pi­ya­sa­da de­ğe­ri de Bor­sa­da­ki ka­yıp­la­rın ar­dın­dan 80 mil­yar YTL se­vi­ye­le­rin­den 39 mil­yar 272 mil­yon YTL se­vi­ye­le­ri­ne düş­tü. Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar 2 Ocak 2008 ta­ri­hin­de 11 mil­yar 127 mil­yon 183 bin 163 adet his­se se­ne­di ile pi­ya­sa de­ğe­ri­nin yüz­de 72.34’ünü elin­de bu­lun­du­ru­yor­lar­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT