BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABank’tan 9 ay­da 54 mil­yon YTL kâr

ABank’tan 9 ay­da 54 mil­yon YTL kâr

Al­ter­na­tif­bank’ın (ABank) 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı 54.6 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti.Al­ter­na­tif­bank’ın (ABank) 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı 54.6 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. ABank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, yıl ba­şın­da nak­den ar­tı­rı­lan ser­ma­ye­si ile bir­lik­te 374 mil­yon YTL öz­kay­na­ğa sa­hip ban­ka­nın, top­lam ak­tif­le­ri­nin 3.1 mil­yar YTL se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı kay­de­dil­di. Bu ve­ri­le­re gö­re ban­ka­nın dü­zel­til­miş öz­kay­nak ve­rim­li­li­ği, yıl­lık baz­da yüz­de 26, or­ta­la­ma ak­tif ve­rim­li­li­ği ise yüz­de 2.6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT