BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bal­kan Türk Kül­tü­rü SEM­POZ­YU­MU

Bal­kan Türk Kül­tü­rü SEM­POZ­YU­MU

Sam­sun Mü­ba­de­le Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Sam­sun Ga­zi Sah­ne­si’nde 22-23 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak 2. Ulu­sal Mü­ba­de­le ve Bal­kan Türk Kül­tü­rü Araş­tır­ma­la­rı Kon­gre­si’ne ya­za­rı­mız Ha­lil De­li­ce, “Ru­me­li Tür­kü­le­rin­de Al Renk Mo­ti­fi” isim­li teb­li­ği ile ka­tı­la­cak.Sam­sun Mü­ba­de­le Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Sam­sun Ga­zi Sah­ne­si’nde 22-23 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak 2. Ulu­sal Mü­ba­de­le ve Bal­kan Türk Kül­tü­rü Araş­tır­ma­la­rı Kon­gre­si’ne ya­za­rı­mız Ha­lil De­li­ce, “Ru­me­li Tür­kü­le­rin­de Al Renk Mo­ti­fi” isim­li teb­li­ği ile ka­tı­la­cak. İki gün sü­re­cek kon­gre­de, Bal­kan­lar­da­ki mad­di-ma­ne­vi Türk var­lı­ğı ve bu­nun Tür­ki­ye’de­ki uzan­tı­la­rıy­la il­gi­li 30 bil­di­ri su­nu­la­cak. Kon­gre­de ya­kın ta­ri­hi­miz­de Ru­me­li iz­le­ri, Bal­kan­lar­da bı­rak­tık­la­rı­mız, göç­ler ve Ru­me­li Kül­tü­rü gibi konular ele alı­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT