BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İl­han Ke­si­ci’nin e­vi­ne hır­sız gir­di

İl­han Ke­si­ci’nin e­vi­ne hır­sız gir­di

Em­ni­yet yet­ki­li­le­rin­den a­lı­nan bil­gi­ye gö­re, İs­pan­ya’nın Va­len­si­ya ken­tin­de dü­zen­le­nen NA­TO top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak i­çin yurt­dı­şı­na çı­kan Ke­si­ci’nin O­RAN’da­ki e­vi­ne, pen­ce­re de­mir­le­ri­ni ke­se­rek gi­ren hır­sız ya da hır­sız­la­rın eş­ya­la­rı ka­rış­tır­dık­la­rı be­lir­til­di.Em­ni­yet yet­ki­li­le­rin­den a­lı­nan bil­gi­ye gö­re, İs­pan­ya’nın Va­len­si­ya ken­tin­de dü­zen­le­nen NA­TO top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak i­çin yurt­dı­şı­na çı­kan Ke­si­ci’nin O­RAN’da­ki e­vi­ne, pen­ce­re de­mir­le­ri­ni ke­se­rek gi­ren hır­sız ya da hır­sız­la­rın eş­ya­la­rı ka­rış­tır­dık­la­rı be­lir­til­di. Hır­sız ya da hır­sız­la­rın Ke­si­ci’nin ruh­sat­lı si­la­hı­nı çal­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Po­lis o­lay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­sı sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT