BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­şan­lı çif­ti kur­şun­la­mış­lar

Ni­şan­lı çif­ti kur­şun­la­mış­lar

Mer­ke­ze bağ­lı Su­ba­şı bel­de­sin­de otu­ran Se­mi­re K. (25), Sa­man­dağ il­çe­si­ne bağ­lı Su­ta­şı bel­de­sin­de ya­şa­yan ha­la­sı­nın oğ­lu ve ni­şan­lı­sı Se­lim S. ile cu­ma gü­nü ak­şam ye­me­ği ye­di.> HA­TAY Mer­ke­ze bağ­lı Su­ba­şı bel­de­sin­de otu­ran Se­mi­re K. (25), Sa­man­dağ il­çe­si­ne bağ­lı Su­ta­şı bel­de­sin­de ya­şa­yan ha­la­sı­nın oğ­lu ve ni­şan­lı­sı Se­lim S. ile cu­ma gü­nü ak­şam ye­me­ği ye­di. Ye­me­ğin ar­dın­dan do­laş­mak ve si­ga­ra al­mak için ev­den çı­kan çift­ten bir da­ha ha­ber alı­na­ma­dı. Ai­le, çif­te ula­şa­ma­ma­sı üze­ri­ne po­li­se ve jan­dar­ma­ya ha­ber ver­di. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, Se­lim S. ve Se­mi­re K, An­tak­ya-Sa­man­dağ çev­re yo­lun­da oto­mo­bil­de kur­şun­lan­mış hal­de bu­lun­du. Ci­na­ye­ti ki­min iş­le­di­ği be­lir­le­ne­mez­ken, 6 ay ön­ce ni­şan­la­nan çif­tin 4 ay son­ra ev­len­me­yi plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT