BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­laş­ni­kof­lu göç­men ­ka­çak­çı­la­rı­na dar­be

Ka­laş­ni­kof­lu göç­men ­ka­çak­çı­la­rı­na dar­be

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nın, Av­cı­lar, Bağ­cı­lar, E­sen­ler, E­yüp, Fa­tih, Ga­zi­os­man­pa­şa, Kü­çük­çek­me­ce, Zey­tin­bur­nu ve Tuz­la’da yap­tı­ğı o­pe­ras­yon­lar­da, Pa­kis­tan uy­ruk­lu ör­güt li­de­ri Mo­ham­mad N. i­le bir­lik­te yi­ne Pa­kis­tan uy­ruk­lu ör­güt ü­ye­le­ri S.H. ve R.S.’nin de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 şüp­he­li ya­ka­lan­dı.> Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İ­HA İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nın, Av­cı­lar, Bağ­cı­lar, E­sen­ler, E­yüp, Fa­tih, Ga­zi­os­man­pa­şa, Kü­çük­çek­me­ce, Zey­tin­bur­nu ve Tuz­la’da yap­tı­ğı o­pe­ras­yon­lar­da, Pa­kis­tan uy­ruk­lu ör­güt li­de­ri Mo­ham­mad N. i­le bir­lik­te yi­ne Pa­kis­tan uy­ruk­lu ör­güt ü­ye­le­ri S.H. ve R.S.’nin de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 şüp­he­li ya­ka­lan­dı. Zan­lı­la­rın ev ve iş ­yer­le­rin­de ya­pı­lan a­ra­ma­lar­da ka­laş­ni­kof pi­ya­de tü­fe­ği i­le bir­lik­te çok mik­tar­da pa­ra e­le ge­çi­ril­di. Ör­güt ü­ye­le­ri­nin, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yasa dışı ge­çiş için ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi­ler­den 3.000 do­lar pa­ra al­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Ör­güt li­de­ri M.N.’nin de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 13 ki­şi tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT