BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaçırılan dev tanker Somali’ye getirildi

Kaçırılan dev tanker Somali’ye getirildi

So­ma­li­li kor­san­la­rın bu­gü­ne ka­dar­ki en bü­yük ka­çır­ma ey­le­mi o­la­rak ni­te­le­nen Ken­ya a­çık­la­rın­da e­le ge­çir­di­ği Su­u­di sü­per tan­ker So­ma­li’nin ku­zey kı­yı­sı­na ge­ti­ril­di.So­ma­li­li kor­san­la­rın bu­gü­ne ka­dar­ki en bü­yük ka­çır­ma ey­le­mi o­la­rak ni­te­le­nen Ken­ya a­çık­la­rın­da e­le ge­çir­di­ği Su­u­di sü­per tan­ker So­ma­li’nin ku­zey kı­yı­sı­na ge­ti­ril­di. Bir u­çak ge­mi­si­nin üç ka­tı bü­yük­lü­ğün­de­ki Si­ri­us S­tar a­dın­da­ki tan­ke­rin ka­çı­rıl­ma­sın­dan ön­ce böl­ge­de­ki en bü­yük kor­san­lık, a­ğır si­lah yük­lü bir Uk­ray­na ge­mi­si­nin 25 Ey­lül­den bu ya­na re­hin tu­tul­ma­sı ol­du. So­ma­li a­çık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan yıl ba­şın­dan bu ya­na 92 sal­dı­rı dü­zen­len­di­ği, 36’dan faz­la ge­mi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı bil­di­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT