BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus ga­zı ucuz ve ke­sin­ti­siz ola­cak

Rus ga­zı ucuz ve ke­sin­ti­siz ola­cak

Rus­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si V­la­di­mir I­va­novsky do­ğal­ gaz fi­ya­tı­nın u­cuz­la­ya­ca­ğı­nı ve ke­sin­ti­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.Rus­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si V­la­di­mir I­va­novsky do­ğal­ gaz fi­ya­tı­nın u­cuz­la­ya­ca­ğı­nı ve ke­sin­ti­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Bü­yü­kel­çi, “Gaz fi­yat­la­rı dü­şe­cek ve söz ver­di­ği­miz mik­tar­da gaz ver­me­ye de­vam e­de­ce­ğiz” de­di. Tür­ki­ye ve Rus­ya a­ra­sın­da güm­rük­ler­den ko­lay ge­çi­şi sağ­la­ya­cak an­laş­ma­nın da yü­rür­lü­ğe gir­di­ği­ni belirtti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT