BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tem­sa da­ral­ma­yı ‘i­çe­ri­den’ a­şa­cak

Tem­sa da­ral­ma­yı ‘i­çe­ri­den’ a­şa­cak

TEM­SA’nın Yurt i­çi Pa­zar­la­ma ve Sa­tış Di­rek­tö­rü Ay­han Da­yoğ­lu, kü­re­sel k­ri­zin o­to­büs ih­raç et­tik­le­ri ül­ke­ler­de his­set­tir­me­ye baş­la­dı­ğı da­ral­ma­yı, ye­ni pa­zar­la­rın ya­nın­da yurt i­çi kam­pan­ya­lar­la gi­der­me­yi p­lan­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di.TEM­SA’nın Yurt i­çi Pa­zar­la­ma ve Sa­tış Di­rek­tö­rü Ay­han Da­yoğ­lu, kü­re­sel k­ri­zin o­to­büs ih­raç et­tik­le­ri ül­ke­ler­de his­set­tir­me­ye baş­la­dı­ğı da­ral­ma­yı, ye­ni pa­zar­la­rın ya­nın­da yurt i­çi kam­pan­ya­lar­la gi­der­me­yi p­lan­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Tem­sa’nın, iç pi­ya­sa­da o­lan et­ki­len­me­yi dış pi­ya­sa­da, dış pi­ya­sa­da o­lan et­ki­len­me­yi de iç pi­ya­sa­da­ki ak­ti­vi­te­ler­le den­ge­le­me gi­bi bir şan­sı ol­du­ğu­nu an­la­tan Da­yoğ­lu, “Kü­re­sel k­ri­zin o­to­büs ih­raç et­ti­ği­miz ül­ke­ler­de his­set­tir­me­ye baş­la­dı­ğı da­ral­ma­yı, ye­ni pa­zar­la­rın ya­nın­da yurt i­çi kam­pan­ya­lar­la gi­der­me­yi p­lan­lı­yo­ruz. Sı­kın­tı­la­rı, fi­yat­la­rın dü­şü­rül­me­si ve bir ta­kım al­ter­na­tif ü­rün­le­rin su­nul­ma­sı gi­bi kam­pan­ya­lar­la, ay­nı za­man­da mev­cut ve ye­ni pa­zar­la­ra ya­pa­ca­ğı­mız ih­ra­cat­la a­şa­ca­ğız” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT