BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­hat ‘en iyi 100’ün için­de

Ni­hat ‘en iyi 100’ün için­de

İn­ter­net­te dün­ya­nın en çok ün­le­nen i­sim­le­ri­ni ka­te­go­ri­ler­le ve­ren la­lis­ta­wip.com ad­lı si­te­nin s­por­cu­lar i­çin ya­yım­la­dı­ğı 100 ki­şi­lik lis­te­sin­de mil­li o­yun­cu Ni­hat Kah­ve­ci “en vip’ler­de” 85. sı­ra­da yer al­dı.İn­ter­net­te dün­ya­nın en çok ün­le­nen i­sim­le­ri­ni ka­te­go­ri­ler­le ve­ren la­lis­ta­wip.com ad­lı si­te­nin s­por­cu­lar i­çin ya­yım­la­dı­ğı 100 ki­şi­lik lis­te­sin­de mil­li o­yun­cu Ni­hat Kah­ve­ci “en vip’ler­de” 85. sı­ra­da yer al­dı. Lis­te­de en il­gi çe­ken i­sim­ler­den bi­ri i­se 4. sı­ra­da gös­te­ri­len F.Bah­çe’nin İs­pan­yol ho­ca­sı Lu­is A­ra­go­nes ol­du. Da­vid Beck­ham, C­ris­ti­a­no Ro­nal­do ve Ra­fa­el Na­dal’ın ilk 3’ü o­luş­tur­du­ğu lis­te­nin 5. sı­ra­sın­da Ma­ra­do­na yer al­dı. İlk 100 lis­te­sin­de A­ra­go­nes dı­şın­da, Da­ni­el Gü­i­za 16., Ro­ber­to Car­los i­se 70. sı­ra­da gös­te­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT