BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Savaşta Ar­jan­tin’den bile yar­dım gelmiş

Savaşta Ar­jan­tin’den bile yar­dım gelmiş

Mos­tar der­gi­sinin, Ka­sım sa­yı­sın­da yer alan bir araş­tır­ma­ya gö­re Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da Ana­do­lu’ya Ar­jan­tin’den bi­le pa­ra yar­dı­mı gel­miş.Mos­tar der­gi­sinin, Ka­sım sa­yı­sın­da yer alan bir araş­tır­ma­ya gö­re Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da Ana­do­lu’ya Ar­jan­tin’den bi­le pa­ra yar­dı­mı gel­miş. 1900’lü yıl­la­rın ba­şın­da da­ha iyi şart­lar­da ya­şa­mak umu­duy­la bin­ler­ce Os­man­lı va­tan­da­şı Ar­jan­tin’e göç et­miş. Sa­de­ce 1911 yı­lın­da 13 bin 605 ki­şi Ame­ri­ka kı­ta­sı­nın yo­lu­nu tut­muş. Bun­la­rın bü­yük bir kıs­mı­nı or­ta ve Do­ğu Ana­do­lu­lu­lar oluş­tur­muş. Özel­lik­le Kay­se­ri De­ve­li ile Ela­zığ’dan yo­ğun göç­ler ol­muş. Bun­la­rın ki­mi­si ge­ri dön­müş. Ora­da ka­lan­lar ise Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da Os­man­lı’ya ve­fa bor­cu­nu ayni ve nakdi yardımlarla öde­miş.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT