BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kadın as­tro­not uzay­da çan­ta­sı­nı kay­bet­ti

Kadın as­tro­not uzay­da çan­ta­sı­nı kay­bet­ti

ABD Ulu­sal Ha­va­cı­lık ve Uzay Da­ire­si (NA­SA), En­de­avo­ur uzay me­ki­ği as­tro­not­la­rın­dan iki­si­nin, is­tas­yo­nun dı­şı­na çı­ka­rak gü­neş pa­ne­li me­ka­niz­ma­sı­nı yı­ka­ma-yağ­la­ma iş­le­mi­ni baş­lat­tık­la­rı­nı bil­dir­di.ABD Ulu­sal Ha­va­cı­lık ve Uzay Da­ire­si (NA­SA), En­de­avo­ur uzay me­ki­ği as­tro­not­la­rın­dan iki­si­nin, is­tas­yo­nun dı­şı­na çı­ka­rak gü­neş pa­ne­li me­ka­niz­ma­sı­nı yı­ka­ma-yağ­la­ma iş­le­mi­ni baş­lat­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Ça­lış­ma sı­ra­sın­da ka­dın as­tro­no­tun çan­ta­sı­nın elin­den kay­dı­ğı ve uzay­da kay­bol­du­ğu kay­de­dil­di. Di­ğer as­tro­not­ta da ay­nı çan­ta­dan bu­lun­ma­sı sa­ye­sin­de ça­lış­ma­la­ra de­vam edil­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT