BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hu­go’nun pro­pa­gan­da­sı!

Hu­go’nun pro­pa­gan­da­sı!

Ve­ne­zu­ela’da ma­hal­li se­çim­le­re 3 gün ka­la par­ti­si­nin top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, kür­sü­de iki ço­cu­ğu ku­ca­ğı­na ala­rak uzun sü­re on­lar­la ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü.Ve­ne­zu­ela’da ma­hal­li se­çim­le­re 3 gün ka­la par­ti­si­nin top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, kür­sü­de iki ço­cu­ğu ku­ca­ğı­na ala­rak uzun sü­re on­lar­la ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü. Hal­kı­ da bu ço­cuk­lar gi­bi ku­cak­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Cha­vez, se­çim­le­ri par­ti­si­nin ala­ca­ğın­dan emin ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 17 mil­yon Ve­ne­zu­ela­lı 22 va­li, 328 be­le­di­ye baş­ka­nı ve 233 ya­sa­ma mec­li­si üye­si seç­mek üze­re san­dık ba­şı­na gi­de­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT