BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hu­go’nun pro­pa­gan­da­sı!

Hu­go’nun pro­pa­gan­da­sı!

Ve­ne­zu­ela’da ma­hal­li se­çim­le­re 3 gün ka­la par­ti­si­nin top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, kür­sü­de iki ço­cu­ğu ku­ca­ğı­na ala­rak uzun sü­re on­lar­la ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü.Ve­ne­zu­ela’da ma­hal­li se­çim­le­re 3 gün ka­la par­ti­si­nin top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, kür­sü­de iki ço­cu­ğu ku­ca­ğı­na ala­rak uzun sü­re on­lar­la ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü. Hal­kı­ da bu ço­cuk­lar gi­bi ku­cak­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Cha­vez, se­çim­le­ri par­ti­si­nin ala­ca­ğın­dan emin ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 17 mil­yon Ve­ne­zu­ela­lı 22 va­li, 328 be­le­di­ye baş­ka­nı ve 233 ya­sa­ma mec­li­si üye­si seç­mek üze­re san­dık ba­şı­na gi­de­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT