BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halk­bank’tan maaşın 10 katı ke­fil­siz kre­di

Halk­bank’tan maaşın 10 katı ke­fil­siz kre­di

Halk­bank, 24 Ka­sım’a özel Öğ­ret­men­ler Gü­nü Kre­di Kam­pan­ya­sı ile tüm öğ­ret­men­le­re, ay­lık yüz­de 1.89 fa­iz ora­nı ve 24 ay va­de ile ma­aş­la­rı­nın 10 ka­tı­na ka­dar ke­fil­siz kre­di fır­sa­tı su­nu­yor.Halk­bank, 24 Ka­sım’a özel Öğ­ret­men­ler Gü­nü Kre­di Kam­pan­ya­sı ile tüm öğ­ret­men­le­re, ay­lık yüz­de 1.89 fa­iz ora­nı ve 24 ay va­de ile ma­aş­la­rı­nın 10 ka­tı­na ka­dar ke­fil­siz kre­di fır­sa­tı su­nu­yor. 28 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya­dan ka­mu-özel ay­rı­mı ol­mak­sı­zın ana­oku­lu, kreş, ilk ve or­ta de­re­ce­li okul­lar, as­ke­ri okul­lar, po­lis okul­la­rı, ders­ha­ne­ler gi­bi her tür­lü eği­tim ku­ru­mun­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­ler, üni­ver­si­te ve den­gi yük­se­ko­kul­lar­da­ki öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağlı tüm ida­ri bi­rim­ler ile il/il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­de­ki öğ­ret­men ve öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri fay­da­la­na­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT