BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > THY, yüz­de 50 in­di­rim­le uçu­ra­cak

THY, yüz­de 50 in­di­rim­le uçu­ra­cak

Türk Ha­va Yol­la­rı ve alt mar­ka­sı olan Ana­do­lu Jet, 22-23 ve 24 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da tüm öğ­ret­men­le­ri yüz­de 50 in­di­rim­le uçu­ra­cak.Türk Ha­va Yol­la­rı ve alt mar­ka­sı olan Ana­do­lu Jet, 22-23 ve 24 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da tüm öğ­ret­men­le­ri yüz­de 50 in­di­rim­le uçu­ra­cak. İn­di­ri­min tüm il­köğ­re­tim, li­se, ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri ile üni­ver­si­te öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri için ge­çer­li ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken, bi­let alı­nır­ken öğ­ret­men ve­ya emek­li öğ­ret­men bel­ge­si­nin ib­ra­zı­nın ye­ter­li ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT