BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bin­ba­şı­mız şe­hit ol­du

Bin­ba­şı­mız şe­hit ol­du

Şır­nak, Di­yar­ba­kır ve Ağ­rı’da mey­da­na ge­len ça­tış­ma­lar­da 7 te­rö­rist öl­dü­rü­lür­ken, 1 bin­ba­şı ile 2 eri­miz de şe­hit düş­tü.Şır­nak, Di­yar­ba­kır ve Ağ­rı’da mey­da­na ge­len ça­tış­ma­lar­da 7 te­rö­rist öl­dü­rü­lür­ken, 1 bin­ba­şı ile 2 eri­miz de şe­hit düş­tü. Ağ­rı’da te­rö­rist­ler­le gi­ri­şi­len ça­tış­ma­da Bin­ba­şı Sü­ley­man Can şe­hit olur­ken, bir uz­man ça­vuş ile 4 er de ya­ra­lan­dı. 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Di­yar­ba­kır’ın Li­ce il­çe­sin­de çı­kan ça­tış­ma­da 4 te­rö­ris ölü ele ge­çi­ril­di. Ça­tış­ma­da 2 er şe­hit ol­du, 4 er ya­ra­lan­dı. Şır­nak’ın Güç­lü­ko­nak ve İdil il­çe­le­rin­de gü­ven­lik güç­le­ri­nin sür­dür­dü­ğü ope­ras­yon­lar­da 3 te­rö­rist ölü ola­rak ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT