BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kam­pan­ya ile alış­ve­ri­şe bü­yük teş­vik

Kam­pan­ya ile alış­ve­ri­şe bü­yük teş­vik

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) ile İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kü­re­sel ma­li kriz or­ta­mın­da alış­ve­ri­şin can­lı tu­tul­ma­sı için or­tak kam­pan­ya baş­la­tı­yor.İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) ile İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kü­re­sel ma­li kriz or­ta­mın­da alış­ve­ri­şin can­lı tu­tul­ma­sı için or­tak kam­pan­ya baş­la­tı­yor. Bu­gün dü­zen­le­ne­cek ba­sın top­lan­tı­sıy­la de­tay­la­rı açık­la­na­cak kam­pan­ya­ya baş­ta Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri ve Pe­ra­kende­ci­le­r Der­ne­ği, Bir­leş­miş Mar­ka­lar Der­ne­ği, Ra­mi Gı­da Top­tan­cı­la­rı Der­ne­ği gi­bi çok sa­yı­da sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri de des­tek ve­ri­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 108953
  % 0.33
 • 3.482
  % -0.35
 • 4.1105
  % 0.01
 • 4.4532
  % -0.62
 • 144.153
  % -0.16
 
 
 
 
 
KAPAT