BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜLKER gı­da­nın en iyi­si se­çil­di

ÜLKER gı­da­nın en iyi­si se­çil­di

GfK Tür­ki­ye Araş­tır­ma Şir­ke­ti’nin 2008 Best Brands (En İyi Mar­ka­lar) araş­tır­ma­sı­na gö­re Ül­ker, “Gı­da” ve “Bis­kü­vi, Çi­ko­la­ta, Şe­ker, Sa­kız” ka­te­go­ri­le­rin­de bi­rin­ci se­çil­di.GfK Tür­ki­ye Araş­tır­ma Şir­ke­ti’nin 2008 Best Brands (En İyi Mar­ka­lar) araş­tır­ma­sı­na gö­re Ül­ker, “Gı­da” ve “Bis­kü­vi, Çi­ko­la­ta, Şe­ker, Sa­kız” ka­te­go­ri­le­rin­de bi­rin­ci se­çil­di. 14 il­de top­lam 2.618 ki­şi ile ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­ya gö­re, Yıl­dız Hol­ding’in ami­ral mar­ka­sı, Tür­ki­ye’nin gı­da de­vi Ül­ker üç ka­te­go­ri­de en iyi mar­ka se­çil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109247
  % 1.23
 • 3.8254
  % -0.26
 • 4.5078
  % 0.05
 • 5.1125
  % -0.48
 • 153.62
  % -0.29
 
 
 
 
 
KAPAT