BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ret­men­le­re İ­DO’dan jest

Öğ­ret­men­le­re İ­DO’dan jest

Öğ­ret­men­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la 24 Ka­sım-31 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da öğ­ret­men­ler İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş. (İDO) şe­hir hat­la­rı va­pur­la­rın­dan üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak.Öğ­ret­men­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la 24 Ka­sım-31 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da öğ­ret­men­ler İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş. (İDO) şe­hir hat­la­rı va­pur­la­rın­dan üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak. Uygulama ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri, emek­li öğ­ret­men­ler ve üni­ver­si­te öğ­re­tim üye­le­ri için de ge­çer­li ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT