BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mer­kez Ban­ka­sı fai­zi ya­rım pu­an dü­şür­dü

Mer­kez Ban­ka­sı fai­zi ya­rım pu­an dü­şür­dü

Mer­kez Ban­ka­sı, ge­nel pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­nin ak­si­ne kı­sa va­de­li fa­iz oran­la­rı­nı yüz­de 16.75’ten yüz­de 16.25’e çek­ti, borç ver­me fa­iz ora­nı­nı da yüz­de 19.75’ten yüz­de 18.75’e in­dir­di.Mer­kez Ban­ka­sı, ge­nel pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­nin ak­si­ne kı­sa va­de­li fa­iz oran­la­rı­nı yüz­de 16.75’ten yüz­de 16.25’e çek­ti, borç ver­me fa­iz ora­nı­nı da yüz­de 19.75’ten yüz­de 18.75’e in­dir­di. Pi­ya­sa­lar fa­iz de­ği­şik­li­ği bek­le­mi­yor­du. Mer­kez Ban­ka­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, eko­no­mi­de­ki ya­vaş­la­ma­nın be­lir­gin­leş­ti­ği­ne, kre­di pi­ya­sa­la­rı ve kü­re­sel eko­no­mi­de­ki prob­lem­le­rin ta­lep üze­rin­de­ki et­ki­si­nin de­vam ede­ce­ği­ne işa­ret edil­di, ay­rı­ca pet­rol ve em­ti­alar­da­ki dü­şü­şün enf­las­yo­nu olum­lu et­ki­le­ye­ce­ği kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT