BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 metrelik zürafanın zorlu yolculuğu

5 metrelik zürafanın zorlu yolculuğu

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Sa­sa­lı­’da yap­tı­rı­lan Do­ğal Ya­şam Par­kı­’nın As­ya fil­le­ri, yır­tı­cı as­lan­lar, kap­lan­lar, pu­ma­lar, de­ve­kuş­la­rı ve may­mun­la­rı­nın ar­dın­dan bir de 5 met­re­lik zü­ra­fa­sı ol­du.İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Sa­sa­lı­’da yap­tı­rı­lan Do­ğal Ya­şam Par­kı­’nın As­ya fil­le­ri, yır­tı­cı as­lan­lar, kap­lan­lar, pu­ma­lar, de­ve­kuş­la­rı ve may­mun­la­rı­nın ar­dın­dan bir de 5 met­re­lik zü­ra­fa­sı ol­du. Kon­tey­ne­rin TI­R’­a yük­len­me aşa­ma­sın­da boy­nu­nu dı­şa­rı uza­tan ve me­rak­lı ba­kış­lar­la çev­re­sin­de olup bi­te­ni iz­le­yen me­rak­lı zü­ra­fa, ör­tü­nün ka­pa­tıl­ma­sı­nı da en­gel­le­ye­rek gö­rev­li­le­ri bir hay­li yor­du. Bir­kaç gün­lük uyum sü­re­ci­nin ar­dın­dan 18 bin met­re­ka­re­lik Af­ri­ka sa­va­nı­na sa­lı­na­cak olan zü­ra­fa, kı­sa sü­re son­ra su ay­gır­la­rı, zeb­ra­lar, de­ve­kuş­la­rı ve İs­ra­il’­den ge­ti­ri­le­cek 2 di­şi zü­ra­fa ile bir­lik­te öz­gür­lü­ğün ta­dı­nı çı­ka­ra­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT