BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ağaç de­dek­tif!

Ağaç de­dek­tif!

İn­gil­te­re­’de bir gü­ven­lik fir­ma­sı, bir tür­lü baş ede­me­di­ği do­lan­dı­rı­cı­lar­la sa­vaş­mak için ye­ni bir yo­la baş­vur­du.İn­gil­te­re­’de bir gü­ven­lik fir­ma­sı, bir tür­lü baş ede­me­di­ği do­lan­dı­rı­cı­lar­la sa­vaş­mak için ye­ni bir yo­la baş­vur­du. CI­A Ex­cel ad­lı fir­ma, ajan­la­rı­na as­ker sti­li ağaç­tan ya­pıl­ma el­bi­se­ler giy­di­re­rek, do­lan­dı­rı­cı­la­rı pu­su­ya dü­şür­me­ye ça­lı­şa­cak. Ağaç­la­rın ar­ka­sın­da do­lan­dı­rı­cı ko­va­la­ma tek­li­fi de ol­duk­ça rağ­bet gö­rü­yor. Alı­na­cak 2 mü­fet­tiş için 100 ki­şi baş­vur­muş. Ça­lı­lık­lar­da sak­la­na­rak, ta­kip yön­te­mi CI­A ta­ra­fın­dan da kul­la­nı­lan bir me­tod.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT