BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç­taş’a ye­ni pa­zar­la­ma mü­dü­rü

Koç­taş’a ye­ni pa­zar­la­ma mü­dü­rü

Ev ge­liş­tir­me pe­ra­ken­de­ci­li­ği sek­tö­rü­nün ön­de ge­len şir­ke­ti Koç­taş’ta pa­zar­la­ma mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne Ni­hal Çağ­la­yan ge­ti­ril­di.Ev ge­liş­tir­me pe­ra­ken­de­ci­li­ği sek­tö­rü­nün ön­de ge­len şir­ke­ti Koç­taş’ta pa­zar­la­ma mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne Ni­hal Çağ­la­yan ge­ti­ril­di. 1975 İs­tan­bul do­ğum­lu olan Çağ­la­yan, daha önce Te­ba Şir­ket­ler Gru­bu, Sa­ban­cı Hol­ding ve Tur­key Yel­low Pa­ges LLC’de pa­zar­la­ma mü­dü­rü olarak çalıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT