BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pı Kre­di Aka­de­mi­si’ne ulus­la­ra­ra­sı ödül

Ya­pı Kre­di Aka­de­mi­si’ne ulus­la­ra­ra­sı ödül

Ulus­la­ra­ra­sı Ka­li­te ve Ve­rim­li­lik Mer­ke­zi (IQPC), Ya­pı Kre­di Ban­ka­cı­lık Aka­de­mi­si­ni “En İyi Ye­ni Ku­rum­sal Üni­ver­si­te” seç­ti. “Cor­po­ra­te Uni­ver­sity We­ek 2008” (Ku­rum­sal Üni­ver­si­te­ler Haf­ta­sı 2008) kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen tö­ren­de, ödü­lü Ya­pı Kre­di Ban­ka­cı­lık Aka­de­mi­si adı­na eği­tim ve ge­li­şim gru­bu Baş­ka­nı Say­nur Önen al­dı.Ulus­la­ra­ra­sı Ka­li­te ve Ve­rim­li­lik Mer­ke­zi (IQPC), Ya­pı Kre­di Ban­ka­cı­lık Aka­de­mi­si­ni “En İyi Ye­ni Ku­rum­sal Üni­ver­si­te” seç­ti. “Cor­po­ra­te Uni­ver­sity We­ek 2008” (Ku­rum­sal Üni­ver­si­te­ler Haf­ta­sı 2008) kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen tö­ren­de, ödü­lü Ya­pı Kre­di Ban­ka­cı­lık Aka­de­mi­si adı­na eği­tim ve ge­li­şim gru­bu Baş­ka­nı Say­nur Önen al­dı. Aka­de­mi, bu yıl ABD’den de ödül kazanmıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT