BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > P­ro­ton’dan a­raç­la­ra üc­ret­siz c­heck­-up

P­ro­ton’dan a­raç­la­ra üc­ret­siz c­heck­-up

P­ro­ton Yet­ki­li Ser­vis­le­ri, ra­hat ve p­rob­lem­siz bir sü­rüş key­fi ya­şat­mak i­çin P­ro­ton mar­ka a­raç­la­rın ya­şı­na ve mo­de­li­ne bak­ma­dan üc­ret­siz c­heck­-up ya­pı­yor.P­ro­ton Yet­ki­li Ser­vis­le­ri, ra­hat ve p­rob­lem­siz bir sü­rüş key­fi ya­şat­mak i­çin P­ro­ton mar­ka a­raç­la­rın ya­şı­na ve mo­de­li­ne bak­ma­dan üc­ret­siz c­heck­-up ya­pı­yor. 17 Ka­sım - 06 A­ra­lık 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da ge­çer­li o­lan üc­ret­siz c­heck­-up, ba­kım, e­lekt­rik, me­ka­nik par­ça de­ği­şik­lik­le­rin­de ve bu iş­lem­le­rin iş­çi­li­ğin­de yüz­de 20 is­kon­to i­le a­ra­cı­nı­za ba­kım yap­tı­ra­bi­lir­si­niz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT