BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > For­tis, çe­ki­liş­le 6 Cit­ro­en ve­ri­yor

For­tis, çe­ki­liş­le 6 Cit­ro­en ve­ri­yor

For­tis ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen he­di­ye kam­pan­ya­sıy­la Car­re­fo­ur Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri’nden 20 Ka­sım 2008 - 7 Ocak 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da 40 YTL’lik alış­ve­riş ya­pan­lar bir­bi­rin­den de­ğer­li he­di­ye­le­ri ka­zan­ma şan­sı­na sa­hip ola­cak.For­tis ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen he­di­ye kam­pan­ya­sıy­la Car­re­fo­ur Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri’nden 20 Ka­sım 2008 - 7 Ocak 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da 40 YTL’lik alış­ve­riş ya­pan­lar bir­bi­rin­den de­ğer­li he­di­ye­le­ri ka­zan­ma şan­sı­na sa­hip ola­cak. Alış­ve­riş­le­ri­ni For­tis Worl­dcard ile ya­pan­lar ka­sa fi­şiy­le For­tis stan­dı­na uğ­ra­ya­rak, her 40 YTL için üç adet çe­ki­liş ku­po­nu ala­cak. 6 Cit­ro­en C3XFU­RI­O 2009 mo­del oto­mo­bil ve 16 Tos­hi­ba 42XV500 LCD te­le­viz­yo­nu ka­zan­mak için sı­nır­sız ka­tı­lım şan­sı­na sa­hip ola­cak ta­lih­li­ler ay­rı­ca, For­tis stand­la­rın­da bu­lu­nan T-Box’tan da sür­priz he­di­ye­ler ka­za­na­cak.a
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT