BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > e- be­le­di­ye ile kuy­ruk­lar bitti

e- be­le­di­ye ile kuy­ruk­lar bitti

Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si em­lak ver­gi­si, iş ye­ri çev­re te­miz­lik ver­gi­si, ilan-rek­lam ver­gi­si ve bü­tün tah­si­lat iş­lem­le­ri­ni e-be­le­di­ye ile tah­sil edi­yor.Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si em­lak ver­gi­si, iş ye­ri çev­re te­miz­lik ver­gi­si, ilan-rek­lam ver­gi­si ve bü­tün tah­si­lat iş­lem­le­ri­ni e-be­le­di­ye ile tah­sil edi­yor. Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen,”Be­le­di­ye­miz­de ar­tık e-be­le­di­ye iş­lem­le­ri ar­tık hiç­bir yurt­ta­şı­mız sı­ra bek­le­mek­si­zin ver­gi­si­ni öde­ye­bi­li­yor. Şu an Be­le­di­ye­mi­zin gi­ri­şin­de 2 adet, At­ri­um’da 1 adet ki­oks kul­la­nım­da. Bütün işlemler internet üzerinden yapıldığı gibi ay­rı­ca be­le­di­ye­mi­zin gi­ri­şin­de­ki Ba­kop Hiz­met Ma­sa­sın­da­ki 6 bil­gi­sa­yar­dan ev­le­ri­nin ver­gi bor­cun­dan tu­tun da dep­rem­le il­gi­li du­ru­mu­na ka­dar her şe­yi öğ­re­ne­bi­li­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT