BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zey­tin­bur­nu’ndan Filistin’e destek

Zey­tin­bur­nu’ndan Filistin’e destek

Zey­tin­bur­nu i­le Fi­lis­tin’in Be­it Ha­no­un Be­le­di­ye­si kar­deş ol­du. İş bir­li­ği p­ro­to­ko­lü­nü Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­rat Ay­dın i­le Be­it Ha­no­un Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Mo­ham­mad Na­zek El Ka­far­na im­za­la­dı.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Zey­tin­bur­nu i­le Fi­lis­tin’in Be­it Ha­no­un Be­le­di­ye­si kar­deş ol­du. İş bir­li­ği p­ro­to­ko­lü­nü Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­rat Ay­dın i­le Be­it Ha­no­un Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Mo­ham­mad Na­zek El Ka­far­na im­za­la­dı. Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si kent­sel ye­ni­le­me­den çev­re dü­zen­le­me­si­ne, su şe­be­ke­le­ri­nin i­yi­leş­ti­ril­me­sin­den ye­şil a­lan­la­rın o­luş­tu­rul­ma­sı­na ka­dar bir çok ko­nu­da, am­bar­go al­tın­da bu­lu­nan Be­it Ha­no­un’na des­tek o­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT