BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu’n­da ­de­ği­şik­lik Meclis’ten geçti

Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu’n­da ­de­ği­şik­lik Meclis’ten geçti

Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu i­le Ka­mu İ­ha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ta­sa­rı ka­bul e­di­le­rek ya­sa­laş­tı.Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu i­le Ka­mu İ­ha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ta­sa­rı ka­bul e­di­le­rek ya­sa­laş­tı. Ka­nu­na gö­re, Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da sağ­lık hiz­me­ti ve­ren tüm i­da­re­ler, bir­bir­le­rin­den teş­his ve te­da­vi­ye yö­ne­lik mal ve hiz­met a­la­bi­le­cek­ler. Ar-­Ge fa­a­li­yet­le­ri kap­sa­mın­da TÜ­Bİ­TAK’ın ya­pa­ca­ğı mal, hiz­met ve da­nış­man­lık hiz­met a­lım­la­rıy­la, sa­vun­ma, gü­ven­lik ve is­tih­ba­rat­la il­gi­li a­lım­lar, Ka­mu İ­ha­le Ka­nu­nu kap­sa­mı dı­şın­da o­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT