BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEB’in im­ti­han ­tak­vi­mi be­lli ol­du

MEB’in im­ti­han ­tak­vi­mi be­lli ol­du

Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın (MEB) Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­na­vı, il­köğ­re­tim 6. sı­nıf­lar i­çin 13 Ha­zi­ran 2009, 7. sı­nıf­lar i­çin 7 Ha­zi­ran 2009 ve 8. sı­nıf­lar i­çin i­se 6 Ha­zi­ran 2009 ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak.Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın (MEB) Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­na­vı, il­köğ­re­tim 6. sı­nıf­lar i­çin 13 Ha­zi­ran 2009, 7. sı­nıf­lar i­çin 7 Ha­zi­ran 2009 ve 8. sı­nıf­lar i­çin i­se 6 Ha­zi­ran 2009 ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak. İl­köğ­re­tim 5. sı­nıf i­le li­se­le­rin 9, 10 ve 11. sı­nıf­la­rın­daki öğ­ren­ci­le­r 3 Mayıs 2009’da Dev­let Pa­ra­sız Ya­tı­lı­lık ve Burs­lu­luk Sı­na­vı’na katılabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT