BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­çı­köğ­re­tim i­çin ek yer­leş­tir­me

A­çı­köğ­re­tim i­çin ek yer­leş­tir­me

ÖSYM Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ü­nal Ya­rı­ma­ğan, da­ha ön­ce mer­ke­zi yer­leş­tir­me­de bir ye­re yer­le­şen öğ­ren­ci­le­rin, ek yer­leş­tir­me­de ter­cih ya­pa­ma­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Şim­di ör­gün p­rog­ram­la­rı ka­za­nan­la­ra a­çı­köğ­re­tim p­rog­ram­la­rı­nı ter­cih et­me­le­ri i­çin bir hak ve­ri­le­cek” de­di.ÖSYM Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ü­nal Ya­rı­ma­ğan, da­ha ön­ce mer­ke­zi yer­leş­tir­me­de bir ye­re yer­le­şen öğ­ren­ci­le­rin, ek yer­leş­tir­me­de ter­cih ya­pa­ma­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Şim­di ör­gün p­rog­ram­la­rı ka­za­nan­la­ra a­çı­köğ­re­tim p­rog­ram­la­rı­nı ter­cih et­me­le­ri i­çin bir hak ve­ri­le­cek” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103929
  % 1.62
 • 3.5504
  % 0.05
 • 4.1794
  % -0.57
 • 4.7655
  % -0.28
 • 148.526
  % -0.7
 
 
 
 
 
KAPAT