BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­mer­kez ki­ra­la­rı in­dir­di

Ak­mer­kez ki­ra­la­rı in­dir­di

Ak­mer­kez Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı (GYO) A.Ş, Ak­mer­kez Ti­ca­ret Mer­ke­zin­de ki­ra­lar­da in­di­rim yap­tı­ğı­nı du­yur­du.Ak­mer­kez Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı (GYO) A.Ş, Ak­mer­kez Ti­ca­ret Mer­ke­zin­de ki­ra­lar­da in­di­rim yap­tı­ğı­nı du­yur­du. Ak­mer­kez GYO’dan Bor­sa­ya gön­de­ri­len ya­zı­da, “mev­cut ki­ra­cı­la­rın­dan ki­ra be­del­le­ri­ni ge­cik­mek­si­zin öde­yen ki­ra­cı­la­rı kap­sa­mak üze­re, ki­ra söz­leş­me­le­rin­de ön­gö­rü­len öde­me ta­rih­le­rin­de­ki do­lar kur­la­rı üze­rin­den yüz­de 25 (ve 1 do­lar = 1.3 YTL al­tın­da kal­ma­mak kay­dı ile) in­di­rim ya­pıl­ma­sı­na, ki­ra be­del­le­ri­nin bu şe­kil­de tes­pit edi­lmesine karar verildiği” bildirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT