BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haf­ta so­nu so­ğuk ve kar ya­ğı­şı bek­le­ni­yor

Haf­ta so­nu so­ğuk ve kar ya­ğı­şı bek­le­ni­yor

Kış so­ğuk yü­zü­nü gös­te­ri­yor! Sı­cak­lık­la­rın 8-10 de­re­ce dü­şe­ce­ği tah­min edi­li­yor.Kış so­ğuk yü­zü­nü gös­te­ri­yor! Sı­cak­lık­la­rın 8-10 de­re­ce dü­şe­ce­ği tah­min edi­li­yor. Trak­ya, Ba­tı Ka­ra­de­niz ve Mar­ma­ra’ya da mev­si­min ilk ka­rı dü­şe­bi­lir. Pa­zar gü­nü ya­ğış­lar şid­de­ti­ni ar­tı­rı­yor. Mar­ma­ra, Ege, Ak­de­niz, İç Ana­do­lu, Ba­tı ve Or­ta Ka­ra­de­niz, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu ile Do­ğu Ana­do­lu’nun gü­ne­yin­de et­ki­li ola­cak ya­ğış­lar, Mar­ma­ra’nın gü­ney ve do­ğu­su, Ba­tı Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri ile sa­bah ilk sa­at­ler­de Trak­ya’da kar­la ka­rı­şık yağ­mur ve kar şek­lin­de dü­şe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT