BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ser­gen’e jü­bi­le hazırlığı

Ser­gen’e jü­bi­le hazırlığı

Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, Fut­bo­la Be­şik­taş’ın altya­pı­sın­da baş­la­yan ve 18 yıl sür­dür­dü­ğü ak­tif fut­bol ha­ya­tı­nı Es­ki­şe­hirs­por for­ma­sı ile nok­ta­la­yan Ser­gen Yal­çın’a jest yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, Fut­bo­la Be­şik­taş’ın altya­pı­sın­da baş­la­yan ve 18 yıl sür­dür­dü­ğü ak­tif fut­bol ha­ya­tı­nı Es­ki­şe­hirs­por for­ma­sı ile nok­ta­la­yan Ser­gen Yal­çın’a jest yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ha­len Be­şik­taş’ın altya­pı­sın­da gö­rev ya­pan ve an­tre­nör­lük­te­ki staj dö­ne­mi­ni bi­tir­me­si­nin ar­dın­dan Mus­ta­fa De­niz­li’nin yar­dım­cı­lı­ğı­na ge­ti­ril­me­si bek­le­nen Ser­gen Yal­çın, G.Sa­ray ile oy­na­na­cak bir dost­luk ma­çın­da ye­şil sa­ha­la­ra ve­da ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT